Vi är ledsna men sista svarsdatum för enkäten har passerats och den är inte längre tillgänglig.

For further information please contact Institutet för språk och folkminnen:
survey@enkatfabriken.com