0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.
Sykkelvaner
Bidra til bedre sykkeltilrettelegging i din kommune! Den store sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av syklisters oppfatning av de lokale sykkelforholdene. Bak undersøkelsen står Syklistforeningen.
(Dette spørsmålet er obligatorisk)
For hvilken kommune vil du svare?
Hvor ofte sykler du ved følgende tilfeller i sommerhalvåret? (Mellom 1. april og 30. september)
Til og fra jobb/skole
Til og fra fritidsaktiviteter/butikken/ærender/venner
Som mosjon, trening eller rekreasjon
Hvor ofte sykler du ved følgende tilfeller i vinterhalvåret? (Mellom 1. oktober og 31. mars)
Til og fra jobb/skole
Til og fra fritidsaktiviteter/butikken/ærender/venner
Som mosjon, trening eller rekreasjon