0%
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.
BRAMÅ-projektet (BRa ArbetsMiljö Åt barnmorskor)

Med den här nationella enkäten vill vi fortsätta vår forskning om barnmorskeprofessionens hälsa och arbetsmiljö. Vi fokuserar på det som främjar hälsa men också på det som kan påverka hälsan negativt. Vi är särskilt intresserade av varför barnmorskor lämnar yrket och vad som gör att de stannar kvar.

 

Resultaten från föregående enkät år 2020 har publicerats i Malin Hansson avhandling och uppmärksammats i media och har använts i policydokument och har även presenterats för politiker, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, fackförbund med flera.

Genom att besvara enkäten bidrar du till kunskap om barnmorskors arbetssituation. Om du deltog i vår förra enkät och besvarar även denna så bidrar du till att vi kan studera förändringar över tid. Detta är viktigt för att kunna fortsätta arbetet med att stärka det positiva och att arbeta förebyggande med det som är ansträngande i arbetssituationen. Forskningen kan bidra till en utveckling för ett hållbart arbetsliv för barnmorskor.
(Denna fråga är obligatorisk)
För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter behöver vi ditt samtycke. För att läsa mer om hur personuppgifterna hanteras klicka här.


Jag samtycker till att delta i studien