• 1
  • 0
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTEN?

Vi skulle vilja veta vad du tycker om kontakten med socialtjänsten. Detta för att vi ska kunna förbättra vårt stöd. Alla som besöker eller har ett möte med socialtjänsten ges möjlighet att svara på enkäten som följer. Enkäten har åtta frågor.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto större nytta gör undersökningen. Svaren är anonyma och sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.

Dina svar sparas när du klickar på ”Skicka” i slutet på enkäten.