Vi är ledsna men sista svarsdatum för enkäten har passerats och den är inte längre tillgänglig.

Var vänlig kontakta Sveriges Kommuner och Regioner (skr@enkatfabriken.com) för ytterligare hjälp.

For further information please contact :
skr@enkatfabriken.com