Vi är ledsna men sista svarsdatum för enkäten har passerats och den är inte längre tillgänglig.

Var vänlig kontakta Gustav Leander (survey@enkatfabriken.com) för ytterligare hjälp.

For further information please contact :
https://enkatfabriken.zendesk.com